Wyciągi narciarskie

"Cieńków"
Wisła Malinka
tel.: (33) 855-36-32
www.nat.pl

7 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Stożek"
ul. Zjazdowa 11
43-460 Wisła Łabajów
tel.: (33) 855-32-04, 855-32-52
e-mail: stozek@narty.pl
www.stozek.narty.pl

5 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Soszów"
ul. Cieślarów 30
Wisła Łabajów
tel.: (33) 855-28-32
e-mail: poczta@soszow.pl
www.soszow.pl

4 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Rowienki"
43-460 Wisła Jawornik-Rowienki
tel.: (33) 855-30-26, 606-499-878
e-mail: wisla@rowienki.pl
www.rowienki.pl
5 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Nowa Osada"
ul. zjazdowa 11
Wisła Nowa Osada/Wróblonki
tel.: (33) 855-92-85, 601-821-150
www.wyciag-nowa-osada.republika.pl
2 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Partecznik"
ul. Partecznik 6
43-460 Wisła
tel.: (33) 855-18-44, 855-28-50
www.partecznik.bo.pl
400 m od Willi Jaworowy Zdrój


"Pasieki"
ul. Brzegowa 10
43-460 Wisła
tel.: (33) 855-86-22, 609-514-813
e-mail: wyciag@pasieki.wisla.pl
www.pasieki.wisla.pl
2,5 km od Willi Jaworowy Zdrój


"Kiczera"
ul. Jawornik 52a
43-460 Wisła Jawornik
tel.: (33) 856-41-00
e-mail: marketing@hotelstok.pl
www.hotelstok.pl/wyciag
6 km od Willi Jaworowy Zdrój